/

 

 

Vi tar emot såväl donationer som sponsring. För dig som privatperson rekommenderar vi donationer. Vi erbjuder möjlighet att donera månadsvis eller med ett engångsbelopp via swish till nr 123 528 15 55 (märk "donation"). Månadsvisa donationer påverkar våra möjligheter att ge ut fler titlar och ännu bättre möta de behov som finns i Sverige idag och i framtiden. 

För företag erbjuder vi en unik möjlighet att sponsra utgivningen av enskilda publikationer för ett belopp om 15000SEK/publikation. Er sponsring är skattemässigt avdragsgill som en kostnad i er inkomstdeklaration. En sida med ett tack till företaget kommer att återfinnas i den sponsrade publikationen. Kontakta oss för mer information.

Vi har avsikten att ge ut böcker inom de klassiska islamiska vetenskaperna, däribland troslära, rättslära, koranlära, hadithlära, biografi och historia, sufism och arabiska samt poesi och barnböcker.

Donera nu och stöd vårt arbete i att publicera klassisk och samtida litteratur om islam på svenska.