/

 

Norboda förlag grundades 1439/2018 för att förse Sverige med översatt litteratur från den islamiska lärotraditionen och samtidigt skapa en plattform för dagens muslimska författare, poeter och tänkare. 

Namnet Norboda kommer från de två gammalsvenska orden nor och boda. Nor betyder dessutom ljus på arabiska. På svenska betyder det smalt vatten, lång bäck eller vattendrag som förenar två sjöar. Boda åsyftar bodar i form av mindre och enklare byggnader för förvaring eller liknande ändamål. I skenet av det arabiska ordet nor kan namnet Norboda förstås som en enkel bod som rests för att förvara och förmedla upplysning. Denna bod har rests mellan två sjöar i syfte att förena dem: den islamiska lärotraditionen och det svenska kulturella arvet. 

Norboda verkar för traditionell islamisk bildning på svenska som samtidigt beaktar de intellektuella och samhälleliga förutsättningarna i dagens Sverige. Förlaget verkar likaså för att stödja och ge utrymme åt samtida muslimska författare som, likt historiens poeter, skriver i skönlitterära genrer. Detta bidrar i sin tur till en ökad förståelse mellan de delar av den svenska befolkningen som är muslimer och de delar som identifierar sig med andra livsåskådningar. Vi tycker att ömsesidig förståelse är viktigt nu som alltid.

Idén att grunda Norboda förverkligades efter generösa donationer från privatpersoner, såväl muslimer som icke-muslimer. Vi är tacksamma för detta förtroende som vi hoppas kunna förvalta på det bästa sätt. Att förlaget grundades av flera människor från olika bakgrunder för ännu fler människor från ännu olikare bakgrunder betraktar vi som ett viktigt ställningstagande. Vår vision är att förena och låta människor mötas likt vattendraget som förenar sjöarna.


Tobias Andersson
Sharif Shawky 
Amina Tsouria-Belaid
Abdussalaam Nordenhök